CENIK ZDRAVNIŠKIH PREGLEDOV OD 1. 3. 2019
Vrsta pregledaCENA v EUR
Kandidat za A/B kat.45,00 €
Podaljšanje vozniške A/B kat. (vid, pritisk,…)45,00 €
Podaljšanje vozniške A/B kat. Po odvzemu z psih. Testom100,00 €
Kandidat za C/E/D kat.100,00 €
Kandidat za EkB kat.100,00 €
Kandidat za C/E/D kat. s psih. pregledom150,00 €
Kandidat za EkB kat. s psih. pregledom150,00 €
Pregled za prodajalca, kuharja, natakarja, frizerja, komercialista,…80,00 €
Pregled za strojnika TGM s psih. pregledom150,00 €
Pregled za delo v ropotu100,00 €
Pregled za delo na višini s psih. pregledom150,00 €
Administrativna dela70,00 €
Zdravniško potrdilo za potrebe zavarovalnice30 – 50,00 €
Zdravniško potrdilo za dietno prehrano, ostala potrdila10 – 30,00 €
Priprava dokumentacije za pomoč in postrežbo60,00 €
Pregled za posest in nošenje orožja100,00 €
Pregled za posest in nošenje orožja s psih. pregledom150,00 €
Priprava dokumentacije za telesno okvaro50,00 €
 Izpolnjevanje DD-1 obrazca 30,00 €
Laboratorijske storitve PSA12,00 €
(na lastno željo)KS5,00 €
 Hol5,00 €
 TSH15,00 €
 TGC5 €

CENIK KARDIOLOŠKIH STORITEV in PREGLEDOV

Vrsta pregleda/storitveCENA v EUR
KARDIOLOŠKA DEJAVNOST
PRVI SPECIALISTIČNI PREGLED
70,00 €
  
PRVI SPECIALISTIČNI PREGLED Z EKG100,00 €
PONOVNI SPECIALISTIČNI PREGLED50,00 €
PRVI SPECIALISTIČNI PREGLED – DRUGO MNENJE140,00 €
SNEMANJE IN PREGLED EKG20,00 €
SPIROMETRIJA25,00 €
OBREMENITVENI TEST75,00 €
ULTRAZVOK SRCA90,00 €
ULTRAZVOK VRATNIH ŽIL60,00 €
HOLTER 24h80,00 €
HOLTER 48h100,00 €
RR 24h65,00 €
UZ DOPLER VEN OBEH NOG60,00 €
TELEMEDICINSKI POSVET50,00 €
STROKOVNO VODEN DOGODEK2.000,00 €