CENIK ZDRAVNIŠKIH PREGLEDOV OD 1. 3. 2019

Vrsta pregleda

CENA v EUR

Kandidat za A/B kat.

35,00 €

Podaljšanje vozniške A/B kat. (vid, pritisk,…)

35,00 €

Podaljšanje vozniške A/B kat. Po odvzemu z psih. Testom

100,00 €

Kandidat za C/E/D kat.

100,00 €

Kandidat za EkB kat.

100,00 €

Kandidat za C/E/D kat. s psih. pregledom

150,00 €

Kandidat za EkB kat. s psih. pregledom

150,00 €

Pregled za prodajalca, kuharja, natakarja, frizerja, komercialista,…

70,00 €

Pregled za strojnika TGM s psih. pregledom

150,00 €

Pregled za delo v ropotu

90,00 €

Pregled za delo na višini s psih. pregledom

150,00 €

Administrativna dela

60,00 €

Zdravniško potrdilo za potrebe zavarovalnice

30 – 50,00 €

Zdravniško potrdilo za dietno prehrano, ostala potrdila

10 – 30,00 €

Priprava dokumentacije za pomoč in postrežbo

60,00 €

Pregled za posest in nošenje orožja

100,00 €

Pregled za posest in nošenje orožja s psih. pregledom

150,00 €

Priprava dokumentacije za telesno okvaro

50,00 €

 

 

Laboratorijske storitve

PSA

15,00 €

(na lastno željo)

KS

3,00 €

 

Hol

3,00 €

 

TSH

12,00 €

 

TGC

3 €

 

CENIK KARDIOLOŠKIH STORITEV in PREGLEDOV

Vrsta pregleda/storitve

CENA v EUR

KARDIOLOŠKA DEJAVNOST
PRVI SPECIALISTIČNI PREGLED

70,00 €

 

 

PRVI SPECIALISTIČNI PREGLED Z EKG

100,00 €

PONOVNI SPECIALISTIČNI PREGLED

50,00 €

PRVI SPECIALISTIČNI PREGLED – DRUGO MNENJE

140,00 €

SNEMANJE IN PREGLED EKG

20,00 €

SPIROMETRIJA

25,00 €

OBREMENITVENI TEST

75,00 €

ULTRAZVOK SRCA

90,00 €

ULTRAZVOK VRATNIH ŽIL

60,00 €

HOLTER 24h

80,00 €

HOLTER 48h

100,00 €

RR 24h

65,00 €

UZ DOPLER VEN OBEH NOG

60,00 €

TELEMEDICINSKI POSVET

50,00 €

STROKOVNO VODEN DOGODEK

2.000,00 €