CENIK ZDRAVNIŠKIH PREGLEDOV OD 1. 3. 2019
Vrsta pregledaCENA v EUR
Kandidat za A/B kat.45,00 €
Podaljšanje vozniške A/B kat. (vid, pritisk,…)45,00 €
Podaljšanje vozniške A/B kat. Po odvzemu z psih. Testom100,00 €
Kandidat za C/E/D kat.100,00 €
Kandidat za EkB kat.100,00 €
Kandidat za C/E/D kat. s psih. pregledom150,00 €
Kandidat za EkB kat. s psih. pregledom150,00 €
Pregled za prodajalca, kuharja, natakarja, frizerja, komercialista,…80,00 €
Pregled za strojnika TGM s psih. pregledom150,00 €
Pregled za delo v ropotu100,00 €
Pregled za delo na višini s psih. pregledom150,00 €
Administrativna dela70,00 €
Zdravniško potrdilo za potrebe zavarovalnice30 – 50,00 €
Zdravniško potrdilo za dietno prehrano, ostala potrdila10 – 30,00 €
Priprava dokumentacije za pomoč in postrežbo60,00 €
Pregled za posest in nošenje orožja100,00 €
Pregled za posest in nošenje orožja s psih. pregledom150,00 €
Priprava dokumentacije za telesno okvaro50,00 €
 Izpolnjevanje DD-1 obrazca 30,00 €
Laboratorijske storitve PSA12,00 €
(na lastno željo)KS5,00 €
 Hol5,00 €
 TSH15,00 €
 TGC5 €